ADMINISTRATIVE DETAIL


Emp. No. Name Designation PayBand Photo
1630 Dr. Ganshyambhai G Patel Librarian 37400-67000-9000
1632 Mrs Naynaben Patel Lab Assistant 5200-20200-2400
1628 Mr. Yogeshbhai Shah Head Clerk 9300-34800-4400
1629 Mr. Piyushbhai Mehta Sr. Clerk 9300-34800-4400
1637 Mr. Jayantibhai Parmar Jr. Clerk 5200-20200-1900
1638 Mr. Bharatbhai M Patel Peon 4440-7440-1400
1641 Mrs. Shardaben Solanki Sweeper 4440-7440-1400